انتقال سایت از دامنه com به ir

اجبار به انتقال سایت از دامنه com به ir

حدود یک ماه پیش بود که تحریم های بین المللی هم راستا با حمایت از آزادی اینترنت، دامنه شرکت ایرانی ابرآروان (به اتهام ایجاد محدودیت اینترنت در ایران) را با پسوند .com مسدود کرد و این شرکت را مجبور به عقب نشینی و انتقال کل اطلاعات و دیتابیس سایت به دامنه ir کرد. پس از …

انتقال سایت از دامنه com به ir ادامۀ مطلب »